Het Centrum voor de Kunsten Spijkenisse (CVDKS) is
“HET centrum van kunst en cultuur in Nissewaard!”

Visie

Centrum voor de Kunsten Spijkenisse in de gemeente Nissewaard is een gecertificeerde, klantgerichte, flexibele en innovatieve netwerkorganisatie die kunst en cultuur en publiek verbindt. Overal en op elk niveau stimuleert CVDKS (de ontwikkeling van) talent, ambitie en plezier. Daarbij richt zij zich op doelgroepen van jong tot oud in Nissewaard en de regio. Kunsteducatie helpt je eigenschappen en talenten aan jezelf ontdekken die cruciaal zijn voor je ontwikkeling tot een compleet mens.

  • CVDKS biedt ruimte als een centrum voor de kunsten waar iedereen (al of niet gezamenlijk) kunst kan beoefenen, als docent of cursist dan wel bezoeker.
  • CVDKS wil een bijdrage leveren aan het leefklimaat van de gemeente Nissewaard en omgeving en aan de ontwikkeling van sociaal gedreven burgers.
  • CVDKS en hun medewerkers voeren hun functie uit, vanuit hun passie en professionaliteit.
  • CVDKS werkt samen met derden: particulieren, scholen, andere culturele instellingen en bedrijven.
  • CVDKS is met recht “HET centrum van kunst en cultuur in Nissewaard!”

Gebouw

Het Centrum voor de Kunsten Spijkenisse is een centraal gelegen accommodatie, met goede parkeergelegenheden in de nabije omgeving. Het CVDKS heeft een grote diversiteit aan ruimten, die voor diverse doeleinden gebruikt kunnen worden. Als je de Nieuwstraat 83 binnenloopt, proef je al direct de sfeer. ‘Sparks of Inspiration’ (slogan van kunstenaars Arno Coenen en Iris Roskam, bekend van hun schilderingen in de Markthal Rotterdam), maakt duidelijk dat je bij het CVDKS geïnspireerd wordt door beeldende kunst, theater, dans en muziek. Het CVDKS is een plek waar voorbijgangers niet meer zonder nieuwsgierigheid langslopen. Kom ook eens een kijkje nemen en informeer naar de mogelijkheden. Bekijk het aanbod in de folder en op www.cvdks.nl

 

Aanbod onderwijs

Voor het onderwijs in Nissewaard wordt in samenspraak met de partners uit het onderwijs het programma voor de Binnenschoolse Cultuureducatie (BCE) geschreven. Het programma heeft een groot draagvlak en wordt op scholen, bij ouders en leerlingen, enthousiast ontvangen. CVDKS krijgt zeer hoge evaluatieformulieren terug na activiteiten. Er wordt naar gestreefd zoveel mogelijk leerlingen van het reguliere onderwijs in Nissewaard op een actieve manier kennis te laten maken met theater, beeldende kunst, dans en muziek. Ontdekking, verwondering en enthousiasme smaken naar meer. Door kennismaking met kunst(-educatie) worden leerlingen gestimuleerd zich verder te verdiepen (talenten te ontwikkelen) in een bepaalde kunstvorm, al dan niet in het CVDKS.

Vrijetijdsaanbod

Het Vrijetijdsaanbod biedt een divers en breed aanbod over de vier kunstdisciplines, voor een deel ook interdisciplinair. Er worden verschillende soorten cursussen/workshops aangeboden op het gebied van beeldende kunst, dans, theater en muziek. Naast dit aanbod levert het CVDKS maatwerk voor bedrijven, instellingen, scholen en particulieren. Van verjaarsfeestje tot teambuilding, van bedrijfsuitje tot opluistering van een evenement. In Theater de Stoep organiseert het CVDKS de Midwinter- en Zomerfestivals met presentaties en voorstellingen. Ook in winkel- en zorgcentra creëert het CVDKS een podium en exposeert regelmatig in het gemeentehuis en het ziekenhuis. Het nieuwe evenement Talent op straat (als opvolger van De Nacht van de Kunst), in samenwerking met Theater de Stoep, de RAR, de Boekenberg en de Dorpskerk, beleeft zijn eerste editie op 24 juni 2017.

Wijken en kernen

Op het gebied van Leefbaarheid en Cultuur draagt CVDKS via sociaal-artistieke activiteiten bij aan het culturele klimaat en de ontwikkeling van actieve culturele inwoners van Nissewaard. CVDKS geeft aan deze maatschappelijke functie een extra impuls met een cultuuraanjager. Hij stimuleert inwoners om ideeën waar te maken vanuit sociaal maatschappelijke insteek en met als doel de (sociale) samenhang te versterken vanuit kunst en cultuur. Op deze wijze worden nieuwe, verschillende doelen en doelgroepen bediend. CVDKS bouwt zo een relevant netwerk op, dat bestaat uit verschillende delen van de samenleving, bewoners, culturele organisaties, woningcorporaties, zorginstellingen, welzijn, gemeente, politie, onderwijs, etc.Zo biedt CVDKS in de kernen en wijken een thuis voor talentontwikkeling, beleving en ontmoeting.

 

Gecertificeerde instelling

Sinds 19 april 2016 is aan CVDKS het Keurmerk Cultuurkeur van de sector kunsteducatie en amateurkunst toegekend. CVDKS is positief beoordeeld op basis van extern vastgestelde beoordelingskaders. De kwaliteitszorg t.a.v. diensten en activiteiten is getoetst en wordt bewaakt door een onafhankelijk bureau. Het sterkt ons in het feit dat we de juiste koers volgen en zetten ons vol passie in om te werken aan onze organisatie!

KOMENDE ACTIVITEITEN